4.2.1. Загальні рекомендації із створення таблиць

Слід врахувати, що значення імені поля однозначно ідентифікує поле для користувача і для Access. Імена полів повинні бути достатньо змістовними, але при цьому якомога коротшими. Імена полів можуть бути завдовжки від 1 до 64 символів, включаючи букви, цифри, пропуски і спеціальні символи, окрім ком, знаків окликів, квадратних дужок і знаків наголосу. Ім'я поля не може починатися з пропуску.

При виборі типів даних необхідно пам'ятати, що зв'язки між таблицями встановлюються тільки через ключові поля, що мають однаковий тип даних.

Первинний ключ - це одне або декілька полів, вміст яких унікально для кожного запису. Дотримання цієї умови забезпечує цілісність даних. Первинні ключі гарантують унікальність записів в таблиці, а поля первинних ключів, які одночасно є індексами, використовуються для зв'язку таблиць. Загальне поле зв'язку в іншій таблиці може не бути в ній первинним ключем. Пов'язуюче поле - це поле (або декілька полів) з тим же типом даних, що і у первинного ключа таблиці зв'язку. Поле (або поля), використовуване для зв'язку з полем первинного ключа в іншій таблиці, називається зовнішнім ключем. На відміну від первинного ключа, який повинен створюватися особливим чином, зовнішнім ключем може бути всяке поле (поля), використане для зв'язку. Тільки погодивши значення (первинного ключа і зовнішнього ключа) в обох таблицях, можна зв'язати два записи, отже, дві таблиці.

Звичайно при створенні таблиць поля первинних ключів встановлюються як текстові, а поля, значення яких використовуються в обчисленнях, визначаються як числові.