ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. ОКРЕМІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ НА ТРАНСПОРТІ