ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. АКТИВИ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА