ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП..........................................................................................................................4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1 АКТИВИ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА . 5

Тема 1. Особливості економічної діяльності транспортного підприємства ... 5

Тема 2. Основні фонди транспортних підприємств........................................10

Тема 3. Оборотні фонди транспортного підприємства...................................20

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2 ОКРЕМІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ

ПРОЦЕСИ НА ТРАНСПОРТІ.................................................................................37

Тема 4. Витрати транспортного підприємства.................................................37

Тема 5. Доходи транспортного підприємства..................................................57

Тема 6. Види та форми оплати праці................................................................68

Тема 7. Ціноутворення на транспорті...............................................................82

Тема 8. Організація планового й оперативного управління транспортними

процесами.............................................................................................................89

Тема 9. Особливості ведення обліку на транспорті......................................108

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................116