Список літератури

ГКолонтаєвський Ю.П.,Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікро схемотехніка.-Київ: „Каравела".2004.

2. Скаржена В. А., Луценко A.M. Електроніка та мікро схемотехніка. Ч.Г Електронні прилади інформаційної автоматики.- Київ: Вища школаЛ989

3. Костецька Я.M. Геодезичні прилади. Ч.ГЕлектронні геоде-зичні прилади.-Львів : BMH.2000.

4. Камен X.Электронные способы измерений в гeoдeзии.-M.:"Heдpa",1982.