8.4. Радіовіддалеміри. Загальні відомості

Радіовіддалеміри працюють у мікрохвильовому діапазоні при вимірюванні великих відстаней > 20 км. Радіовіддалеміри вигідніше використовувати бо їх нормальна робота менше залежить від погодних умов. Зокрема, обидві станції - ведуча й ведена повинні працювати в активному режимі. Швидкість розповсюдження визначають за метеорологічними вимірюваннями на кінцях лінії з меншою точністю, ніж швидкість хвиль оптичного діапазону. При меншій направленості випромінюваних коливань у радіовіддалемірах виникають спотворення, обумовлені впливом хвиль, відбитих від поверхні землі.

Як і в світловіддалемірах, відстані в радіовіддалемірах визначають фазовим методом. Розглянемо принцип дії однієї з різновидностей радіовіддалемірів - телурометра. Телурометр складається з ведучої станції де виконують вимірювання і веденої, що працює як активний відбивач. На обох станціях відбивальні клістрони генерують несучі коливання в діапазоні 10,05 -10,45 ГГц. При правильному настроюванні частота несучих коливань веденої станції на 33МГц перевищує частоту ведучої станції. Коли обидва клістрони налаштовані на різницеву частоту, між станціями встановлюється зв'язок. Після встановлення зв'язку несучі коливання модулюються за частотою масштабними коливаннями. Модулюючі коливання створює генератор, частоти якого стабілізують п' ять кварців. Окремі масштабні коливання, що являють собою "електромагнітні міри довжини", поширюються назустріч одне одному набуваючи відповідних фазових зсувів. Кожна з станцій приймає коливання іншої і безперервно визначає їх початкові фази по відношенню до коливань власного передавача. Ведена станція передає інформацію про початкову фазу увигляді додаткового частотно- модульованого сигналу на ведучу станцію, а остання порівнює її з власною початковою фазою. Різниця початкових фаз ведучої і веденої станцій пропорційна відстані. Цю різницю визначають фазометром.