8.3. Критерії точності світловіддалемірів

На точність світловіддалемірів впливають:

1. Похибка середнього (вздовж лінії) показника заломлення. Показник заломлення залежить від температури, вологості повітря,

атмосферного тиску, тобто від метеорологічних даних атмосфери. Точність електромагнітних віддалемірів при значеннях відстаней > 1-10 км у значній мірі залежать від точності визначення показника заломлення.

2. Похибки модулюючої частоти.

При використанні схем температурної компенсації (при застосуванні кварцу) відносну зміну (відхилення) частоти генератора можна зменшити до

3. Циклічна похибка фази. Циклічна похибка фази є двох видів:

- похибка, що залежить від рівня прийнятого сигналу;

- похибки циклічні, що не залежать від рівня прийнятого сигналу. Похибки першого типу виникають внаслідок накладання опорного й

дистанційного сигналів у передавальній і прийомній системах.

Циклічні похибки виникають внаслідок нелінійності фазометра.

4. Похибки внаслідок неоднорідності випромінювача й фотодетектора.

Ці похибки виникають внаслідок того, що пучок світла має різні фази модуляції в площині, перпендикулярній напрямку його поширення. Подібні явища мають місце при прийомі, бо в залежності від місця падіння променя на світлочутливу поверхню детектора, прийнятий сигнал буде мати різні фази демодуляції.