8.2. Світловіддалеміри великої і середньої віддалі

Світловіддалеміри великої і середньої віддалі поділяються на прилади з вимірюванням різниці фаз на високій і низькій частотах. І в одному й другому випадках роль модулятора відіграє комірка Кера. На відміну від метода описаного в попередньому параграфі робоча точка при вимірюванні різниці фаз на ВЧ встановлюється за допомогою низькочастотної трапецієвидної напруги (50-95 Гц), а не за допомогою сталої напруги зміщення. НЧ змінна напруга змінює полярність комірки Кера з частотою 50-95Гц. Вимірювання різниці фаз двох сигналів НЧ точніші, ніж вимірювання фаз ВЧ сигналів, тому прилади з фазовими вимірюваннями на НЧ є приборами 2-го покоління по відношенню до приборів з фазовим вимірюванням на ВЧ. У більшості задач, що постають перед інженером-геодезистом можна вирішити за допомогою світловіддалемірів малої віддалі ( 500 - 3000 м).

Майже всі нові світловіддалеміри малої віддалі генерують ВЧ синусоїдальний АМ сигнал за допомогою люмінесцентних і лазерних діодів на ОаЛБ. Для модуляції несучої інфрачервоного діапазону струм що збуджує випромінювання діода, модулюється ВЧ коливаннями. Для демодуляції сигналу застосовують фотоелектронні помножувачі, фотодіоди або лавинні фотодіоди. Майже в усіх віддалемірах малої віддалі фазові вимірювання відбуваються на низькій частоті. З цією метою частина ВЧ модулюючого сигналу відгалужується так само як і сигнал, що поширюється вздовж лінії, посередництвом змішування з сигналом гетеродина перетворюється в коливання більш низької частоти, причому фазові співвідношення між обома сигналами зберігаються. Низькі частоти лежать у діапазоні 1,5 - 25 кГц.

За технічним обладнанням віддалеміри малої віддалі ділять також на прилади з аналоговими вимірюванням різниці фаз і прилади з цифровим вимірюванням різниць фаз.