1.3. Тріод

Важливою властивістю тріода є те, що малі зміни напруги на сітці приводять до значних змін анодної напруги, тобто відбувається підсилення сигналу.

Найважливішими характеристиками тріода є анодно-сіткова й анодна характеристики. Анодно-сіткова характеристика являє собою залежність анодного струму Іа від напруги на сітці Uc при постійній анодній напрузі:

Ia = f (Uc) при Ua = const. Сукупність анодно-сіткових характеристик, при різних значеннях анодної напруги приведена на рис. 1.4. а).

Анодна характеристика тріода - це залежність анодного струму Іа від

анодної напруги Uа при постійній напрузі на сітці: Ia = f (Ua) при Uc = const. Сукупність анодних характеристик при різних значеннях напруги на сітці приведена на рис. 1.4.б).

Одним з найважливіших параметрів тріода є коефіцієнт підсилення

(AU.

AU

> 1

cJ

(l.l)

де АІІ с - зміна сіткової напруги, Л17а - відповідна зміна анодної напруги.

Недоліком тріода є виникнення значного струму, який тече через сітку це приводить до зменшення коефіцієнта підсилення.