7.4.1. Прямий спосіб створення грубих мір довжини на фіксованих частотах

Оскільки при фазовому методі вимірювання домір фази - дробова величина Я визначається з заданою точністю, то довжина хвилі Я не може бути як завгодно великою. Тому в загальному випадку формула для подвійної відстані буде мати вигляд

2 В = а Я + Я Я , або 2В = (а + Я),

де а - ціле число, що показує скільки разів довжина хвилі вкладається в подвійній відстані. Вводячи замість довжини хвилі міру довжини и = Я/ 2, для відстані В отримаємо В = а и + Я и.

Для однозначного визначення числа а використовують різноманітні способи. Спочатку розглянемо спосіб безпосереднього визначення грубих мір довжини.

Шляхом послідовного, наприклад 10 - кратного зменшення частоти можна створити міри довжини, що будуть зростати в 10 - кратному розмірі. Міра довжини, що задається найвищою частотою, називається точною, решта -грубими. Несуттєво при цьому, що кожний наступний вимір при зростанні міри довжини стає в 10 разів менш точним, бо останні розряди певного результату виміру можна уточнити за допомогою коротшої міри довжини. Таким чином, вимірювання на цих довжинах хвиль служать тільки для уточнення наступних розрядів. При обчисленнях це можна зробити найпростіше, якщо послідовні результати вимірювань записувати у вигляді сходинок і використовувати для отримання кінцевого результату тільки перші цифри окремих результатів. У нових приладах точні й грубі вимірювання здійснюються автоматично за допомогою мікропроцесора.