7.3.1. Вимірювання відстаней за допомогою пасивного відбивача

Електромагнітний віддалемір складається з передавача 1 і приймача 2 (Рис.7.2).Передавач, встановлений в пункті А, випромінює сигнал, що створюється шляхом модуляції несучих коливань довжина   хвилі   якого   1 =- визначається   швидкістю поширення

електромагнітних коливань у вакуумі с, показником заломлення п середовища і частотою и. Приймач, встановлений в пункті В, приймає цей сигнал

і дозволяє визначити різницю фаз А(р = аґ 1, де ґ 1 - час поширення сигналу

між пунктами А і В. При цьому стає відомою відстань від кінця останнього хвильового циклу до приймача

тобто, відстань у межах довжини хвилі, де Я' - домір, остача від ділення світлового шляху на довжину хвилі. Схема, зображена на (рис.7.2) пояснює принцип вимірювання. Але в дійсності передавач і приймач розташовуються на одному кінці лінії, що дозволяє вимірювати різницю фаз з мінімальними технічними труднощами.

Е = Asin со і

п V

Е = А8Іп ( с і + А(р ) = А      ( соі + сі 1 )

г = А(рІ 360 1= Я' 1 = Я' с0 І п /

(7.8)

 

ного вимірювання відстаней: 1-передавач, 2-приймач.

вимірювання відстаней: (передавач і приймач -в одному пункті-А)

На другому кінці лінії знаходиться відбивач(рис.7.3), призначений для ретрансляції сигналу. В результаті порівняння фаз випроміненого та відбитого сигналів за допомогою такого пристрою отримують подвійну різницю фаз 2 Л(р = 2 со ї і подвоєне значення доміру Я :

2 г = Я Я,(Я = 2 Я)або г = яяя . (7.9)