7. ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ І РІЗНИЦІ ВІДСТАНЕЙ