1.2. Електровакуумний діод

Електровакуумний діод - це електронно-керована лампа, що має два електроди: анод і катод. На рис.1.1 приведено його умовне позначення. Електрони, що випромінює катод при його нагріванні, утворюють поблизу його поверхні просторовий від'ємний заряд, що утворює гальмівне електричне полеЕу (рис.1.2). При відсутності анодної напруги, біля катода утворюється

електронна „хмаринка". Електрони вилітають із катода і знову повертаються до нього. При вмиканні анодної напруги (плюсом на анод, мінусом на катод) деякі електрони, покидаючи „хмаринку ", досягають анода. Із збільшенням напруги все більша і більша частина електронів, що покинули катод, досягають анода. При деякому значенні анодної напруги всі електрони, що вилітають із катода, досягають анода. Таким чином, при деякому значенні напруги досягається насичення анодного струму, при подальшому зростанні анодної напруги струм залишається незмінним.

Крутизна анодної характеристики діода визначається як відношення зміни анодного струму А Іа до зміни анодної напруги А ІІа

5 = АІа /АПа.

Внутрішнім   опором   діода   постійному   струмові   Яіо називають відношення анодної напруги до анодного струму

Внутрішній опір діода змінному струмові  ^  визначається відношенням

Діод має односторонню провідність. Це обумовлює його використання для випрямлення змінного струму.

Тріодом називають електронно-керовану лампу, що має три електроди: анод, катод і розташований між ними (ближче до катода) керуючий електрод, що називається сіткою. Умовне позначення тріода і схема його ввімкнення показані на рис. 1.3.

(рис.1.2.б).

 

и