6.3.1. Тригер

Найважливішим елементом, що забезпечує функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) є тригер. Тригером називається пристрій з позитивними зворотними зв'язками, який має два стабільних стани і може переходити з одного в інший стрибком під дією зовнішнього керуючого сигналу. При відсутності керуючого сигналу тригер може скільки завгодно знаходитись у стані стійкої рівноваги. Тригери призначені для формування прямокутних імпульсів, поділу частоти, рахунку імпульсів, запам' ятовування інформації. Тригери бувають симетричні й несиметричні. В симетричному тригері обидва плеча виконані на однакових елементах (рис.6.1). Зв'язок між каскадами здійснюється за допомогою резисторів Я1 та Я 2. Бази транзисторів (р-п-р типу) для надійного запирання закритого транзистора підключені до позитивного полюса джерела Е б через резистори Я б1, Я б 2.

При підключенні тригера до джерел живлення Е к, Е б при найменшій розбіжності параметрів елементів, через один із транзисторів (будемо вважати, що це транзистор Т1) буде проходити трохи більший струм, ніж через

транзистор Т 2. При цьому напруга ІІвих1 на колекторі транзистора Т1 а також на базі транзистора Т 2 підвищиться, що приведе до зменшення струму в колекторному колі транзистора Т 2 . Внаслідок цього напруга на колекторі транзистора Т 2 зменшиться і потенціал на базі Т1 зменшиться, що приведе до збільшення його колекторного струму. Цей процес розвивається дуже швидко. В результаті струм через транзистор Т1 досягне насичення, а транзистор Т 2 буде запертим. При відсутності зовнішніх сигналів такий режим

буде зберігатися як завгодно довго. Один із станів тригера відповідає нулю, другий- одиниці.