6.1. Аналогові й бінарні сигнали

Аналогові сигнали в межах заданої області значень змінюються безперервно. В цифровій техніці оперують з бінарними (двійковими) сигналами, в яких допускається тільки два повних стани наприклад, значення напруги. В бінарних системах для зображення величин замість десяткової системи застосовують двійкову, яка складається з цифр 0 та 1. Таким чином в цифрових вимірювальних приладах рахунок квантований. Цифрові прилади, незважаючи на це, точніші аналогових бо цифрові кроки можна вибрати досить малими, їх величина обумовлюється числом розрядів індикації. В аналогових приладах такого ефекту можна було б досягти лише за рахунок значного збільшення шкали вимірювань. Десяткову систему в приладах використовують для зв'язку з людиною. При цьому двійковим числам повинні відповідати десяткові числа ( розряд двійкового числа називається біном).