5.4. Відбивальний клістрон

В підсилювальних клістронах можна створити режим автоколивань, якщо вхідний і вихідний резонатори з'єднати лінією зворотного зв'язку.Але при цьому виникають труднощі, бо обидва резонатори необхідно підстроювати.

Рис .5.7 - Відбивальний клістрон. Ці труднощі  можна подолати,  коли використовують  тільки один резонатор, а зворотний зв' язок полягає в тому, що електронний пучок відбивається і проходить резонатор другий раз у зворотному напрямку

(Рис.5.7.)

Як і в клістроні, зображеному на рис. 5.6. електронний потік, що проходить через сітку О 2 має змінну складову и 2. Потік рухається до

відбивача. Оскільки до нього прикладено негативну напругу відносно катода и 2 0 то потік електронів повертає назад. На зворотному шляху виникає змінний

конвекційний струм, що проходить резонатор і створює змінну напругу між сітками   О 2, О 2 .  При  правильно  підібраному часі  пробігу виникають

коливання. Після прольоту через сітку  О 2    електрони захоплюються і

відводяться від катода і другий раз в проміжок О2 - О 2   не попадають. При

постійній напрузі и 2 0 на відбивачі, яка перевищує змінну напругу мікрохвилі,

що випромінює клістрон, будуть промодульовані по частоті з частотою змінної напруги. Майже в усіх віддалемірах для генерації і модуляції застосовують відбивальні клістрони.