5. МІКРОХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОНІКА

Область електромагнітного спектра між оптичними й ультракороткими хвилями (0,1 мкм < 1 < 10 м) називається мікрохвильовою. Характерними конструктивними елементами для мікрохвильової області є об'ємні резонатори, антени з високою направленістю, напівпровідникові прилади з розподіленими параметрами (так званими погонними ємністю та індуктивністю). В області дециметрових хвиль застосовують двопровідні лінії, коаксіальні кабелі, а при 1 < 10 см - хвилеводи. У техніці ВЧ (високих частот) характерними розмірами конструктивних елементів можна знехтувати в порівнянні з довжиною хвилі, в оптиці - навпаки. У мікрохвильовій техніці довжина хвилі й конструктивні елементи мають один і той же порядок.