4.4.1. Класифікація фотоелектричних приладів

Фотоелектричні прилади розрізняються:

1. За видом робочого середовища (напівпровідникові, електровакуумні).

2. За видом фотоефекту: з внутрішнім фотоефектом (фоторезистори , фотодіоди, фото-транзистори, напівпровідникові фотоелементи); з зовнішнім фотоефектом (фотоелементи, фотопомножувачі).

3. За функціональним призначенням: фотодавачі (призначені для перетворення вимірюваної величини в електричний сигнал);фотоприймачі (застосовуються для перетворення світлового сигналу в електричний).

Фотоелектричні прилади використовують в світловіддалемірах, пристроях для спостереження за спорудами.