4.4. Фотоелектричні прилади

Це прилади, що перетворюють електромагнітну енергію оптичного випромінювання в електричну енергію. Фотоелектричні прибори базуються на явищі фотоефекту. Фотоефект ділиться на зовнішній і внутрішній.

Зовнішній фотоефект полягає у вириванні електронів з поверхні речовини (частіше з поверхні металів) під дією світла.

Внутрішній фотоефект полягає в перерозподілі електронів за їх енергетичними станами, внаслідок чого змінюється провідність речовини.