4.3. Модуляція випромінювання

Розрізняють модуляцію двох видів: безпосереднє керування процесом випромінювання і непряму модуляцію.

При безпосередній модуляції відбувається безпосереднє перетворення енергії електричного струму в енергію випромінювання. В люмінесцентних діодах і напівпровідникових лазерах інтенсивність випромінювання безпосередньо модулюється струмом інжекції. Вони генерують при цьому синусоїдальний амплітудно-модульований сигнал. Непряма модуляція можлива лише в результаті зміни швидкості світла або коефіцієнта заломлення обмеженої ділянки простору, через яку проходить випромінювання. Коефіцієнт заломлення речовини можна змінювати за допомогою магнітного або електричного поля. В світловіддалемірах отримали розповсюдження електричні способи.