4.2.6. Напівпровідникові лазери

Напівпровідникові лазери за своїм устроєм аналогічні люмінесцентним діодам.

Якщо через діод у пропускному напрямку тече струм, то можуть утворитися пари електрон - дірка, що відповідає збудженим станам атома. На рис.4.5 зображено квазичотирирівневу схему напівпровідникового лазера. В результаті переходів без випромінювання в середині зони провідності а також переходів з випромінюванням між зонами, відбувається рекомбінація, що

Завдяки відбиванню на межі напівпровідник - повітря (рис.4.6) відбувається зворотний зв'язок, внаслідок чого промінь проходить робоче середовище багаторазово, підсилюючись при цьому.