4.2.5. Газові лазери

У газових лазерах активне середовище складається з газу або суміші газів. Енергія накачки підводиться шляхом пропускання через газ електричного струму. Процес протікання струму через газ носить назву газового розряду. Збудження атомів відбувається внаслідок зіткнення електронів і атомів (або молекул). Найширше застосування в геодезії знайшли лазери на суміші газів Не - № (гелій-неон), це вимірювання відстаней за методом порівняння фаз і прецизійні вимірювання відстаней методом інтерференції.

За звичай, гелій вводять у лазерну трубу під тиском 1тор = 133,322 Па, а неон під тиском 0,1 тор. Вони дають тоді різні рівні випромінювання. На рис. 4.4 представлено спрощену схему рівнів гелію і неону.

Збудження газового розряду можна досягти за допомогою постійного струму. Гелій використовують тільки для створення потрібної інверсії населеності.

. Завдяки електричній накачці, велика кількість атомів гелію переводиться на рівні Е 3', Е 3 ". За рахунок зіткнень збуджених атомів гелію з атомами

неону, останні переходять на збуджені рівні Е 3} ', Е 3} " і досягається

інверсна населеність цих рівнів.

Неон має кілька характеристичних лазерних переходів, але використо­вують тільки перехід у червоній області на довжині хвилі 1 = 632,8 нм.