4.2.1. Когерентність

Розрізняють просторову і часову когерентність. Часова когерентність показує, яку часову затримку можна внести в деяку частину випромінювання, щоб вона при взаємодії з незатриманою частиною давала ще помітну інтерференційну картину. Ця затримка відповідає відстані, що називається довжиною когерентності. Важливою характеристикою когерентності є ширина частотної смуги А / сигналу. Час когерентності визначається співвідношенням

і = 1 / А/.

Під просторовою когерентністю розуміють максимальне просторове переміщення, в межах якого фазові співвідношення зберігаються.