4.1.3. Люмінесцентні діоди

 

діода - монохроматичне, але некогерентне.густину енергії випромінювання. Ці якості обумовлюють високу точність вимірювань та їх широке застосування в віддалемірних системах.