4.1.2. Нетеплові випромінювачі

З нетеплових джерел в електромагнітних віддалемірах отримали розповсюдження газорозрядні лампи. Наприклад у мекометрі - прецизійному віддалемірі для вимірювання малих відстаней використовують ксенонову

газорозрядну лампу. В геодиметрах використовують також ртутну лампу

надвисокого тиску, що дозволяє збільшити відстань дії пристрою вдень до 10 км,   вночі   до   25   км.   Недолік   -   необхідно   мати   потужне джерело

У напрямку пропускання до діода прикладається напруга, достатня для

того, щоб заповнити вищі рівні в зоні провідності валентними електронами. В

цьому випадку, якщо струм, що тече в пропускному напрямку, в зоні р-п

переходу відбувається рекомбінація електронів і дірок з виділенням енергії у вигляді квантів світла. Інтенсивність випромінювання пропорційна силі струму. Таким способом можна досягти безпосередньої лінійної модуляції світла. Найчастіше застосовують діоди на ОаЛБ (арсеніді галію), що випромінюють у діапазоні 800 < Л< 950 нм. Випромінювання люмінесцентного