4.1. Некогерентні джерела випромінювання

Джерела випромінювання називаються некогерентними, якщо між окремими порціями випромінювання немає певних фазових співвідношень. З некогерентних джерел в електромагнітних віддалемірах застосовують теплові, нетеплові джерела та люмінесцентні діоди.