4. ОПТОЕЛЕКТРОНІКА

Під оптоелектронікою розуміють перетворення енергії випромінювання в електричну і перетворення електричної енергії в енергію випромінювання. Оптоелектроніка вміщує також усі явища переносу енергії від однієї системи до другої, зокрема в формі передачі енергії або інформації та обробки інформації.