3.10. Інтегральні схеми

В інтегральних схемах окремі елементи (діоди, транзистори і таке інше) не монтуються. Всі елементи створюються на окремій, наприклад, кремнієвій пластинці (чипі) і з'єднуються в відповідності з заданим принципом дії. Виготовлення елементів схеми, ізоляція їх одне від одного і монтаж здійснюються здебільшого на основі процеса дифузії запірного шару. При такій технології в чипі з кремнію розміром у декілька мм2 можна легко розмістити кілька сотень елементів. Інтегральні схеми мають переваги перед звичайними схемами це: малі розміри, низька вартість і висока надійність. Такі схеми крім того споживають значно менше електроенергії. Системи на інтегральних схемах менш сприйнятливі до дії зовнішніх факторів ніж системи з дискретними елементами.

Недоліком інтегральних схем є мала вихідна потужність, що пов'язано перш за все з невеликими розмірами елементів схеми.

Існує велика кількість інтегральних схем для аналогової і цифрової обробки сигналів. Аналогові інтегральні схеми створюють вихідний сигнал, пов' язаний певним математичним співвідношенням з вхідним сигналом. Найчастішим застосуванням інтегральних схем є операційні підсилювачі.