3.9. Модуляція. Демодуляція

Модуляція - це процес накладання сигналу низької частоти, що несе в собі інформацію, на сигнал високої (несучої) частоти. Розрізняють: амплітудну, частотну і фазову модуляцію. При амплітудній модуляції амплітуда несучої частоти змінюється за законом низької частоти Г2 (рис.3.13).

 

Модульований сигнал містить три складових: коливання , що змінюється з несучою частотою юі два коливання з боковими частотами : верхньою w+W і нижньою w- W .

При частотній модуляції несуча частота змінюється за законом низької частоти.

Виділення інформаційного сигналу з модульованого називається демодуляцією або детектуванням. Якщо амплітудно-модульований сигнал має такий вигляд:        u = U (1 + m sin Wt) sin at,

де W -носійна частота, w -частота модуляції, а нелінійна характеристика демодулятора описується поліномом

t

I a = a 0 + a j u + a 2 u 2 + ..., то на виході пристрою струм можна представити у вигляді полінома

i = a 0 + ajU(J + m sin wt) sin W t + -Ja2 U2 ( J + 2 m sin wt + m 2 sin 2 cot) (J- cos2 W t) +...

третя складова якого містить демодульоване НЧ коливання I = a 0 + ... + a 2 U2 m sin wt + ....

Це коливання можна виділити з суміші коливань з другими частотами за допомогою смугового фільтра.