3.8. Визначення різниці фаз високочастотного (ВЧ) сигналу

Якщо визначають різницю фаз двох ВЧ сигналів

Ul = Ul sin wlt,       U2 = U2 sin(w21 л j), і вимірювання хочуть здійснити на низькій частоті, то обидва сигнали треба змішати з сигналом гетеродина (допоміжного генератора), (рис. 3.l2)

Uг = Uг sin(w/.t л y). Вважаємо при цьому, що вольт-амперні характеристики обох каскадів описуються співвідношенням (3.l2). Після змішування сигналів Ur і Ul на змішувачі l і сигналів   Ц, і U2 на змішувачі 2 і фільтрації за допомогоюсмугових фільтрів на виходах змішувачів утворюються сигнали різницевої частоти сор =а)-сог з амплітудами   и1а і и2а і з тою ж різницею фаз у

иіа = 01а ооз((ї)рґ - у), и2а = (трі + <р-у).

Оскільки вимірювання різниці фаз на низьких частотах (НЧ) можна здійснити точніше, такий спосіб вимірювання різниці фаз застосовується майже в усіх світловіддалемірах.