Вступ

Останнім часом в геодезичній практиці дедалі ширше використовують електронні методи вимірювань. Це потребує від студентів - майбутніх спеціалістів певних знань в області радіоелектроніки.

У даному конспекті лекцій зроблено спробу в рамках дуже обмеженого часу, що відводиться на вивчення предмету, ознайомити студентів зазначеної спеціальності з принципами функціонування електронних приладів, які застосовують в геодезичних пристроях і найбільш поширеними методами вимірювань.

У частині 1 викладені основи напівпровідникової електроніки, оптоелектроніки, цифрової техніки і мікрохвильової електроніки.

У частині 2 описані деякі (основні) методи вимірювання відстаней, (на основі фазового й імпульсного способів) і різниці відстаней (на основі явища інтерференції і ефекту Доплера).