3.5.3. Режим інтегрування

Інтегруючу схему приведено на рис.3.8. Діючи аналогічно п.3.5.2, отримуємо

і = ід = і (и а с) = с

аи а=—\ и е а і + и е0. (з.ю.)

За звичай и е0 = 0. Із виразу (3.10.) видно, що вихідний сигнал визначається через інтеграл від вхідного.