3.5.2. Режим диференціювання

Схему операційного підсилювача в режимі диференціювання приведено на рис. 3.7. Із визначення електроємності конденсатора маємо: д = Си.

Згідно з визначенням струму : і

(і і

(с и е)=С

(3.8)

Використовуючи (3.4) і (3.8) отримаємо

При диференціюванні вихідний сигнал иа має вигляд похідної від первинного сигналу (3.9).