3.5.1. Операційний підсилювач у ролі підсилювача напруги

Проаналізуємо роботу операційного підсилювача з негативним зворотним зв'язком в інвертованому режимі (рис.3.6.). За звичай будемо вважати, що вхідний опір дорівнює нескінченності, вихідний-нулю, опір між окремими входами і масою дорівнює нескінченності.

 

Тоді для вузла (де сходяться струми І а , І е, і) маємо

І а + І е- І = 0 . (3.3)

Завдяки високому вхідному опору (і » 0 )

1 а + 1 е = 0 . (3.4)

Вважаємо,  що  операційні  підсилювачі  мають  великий коефіцієнт підсилення внаслідок того, що коефіцієнт підсилення великий: и І » 0,

- и е + я е і е + и 1 = 0, і е =

и

(3.5)

- и а - Я а  а - и і = 0 >  а =

и

я

(3.6)

Підставляючи (3.5 ), (3.6 ) в ( 3.4) маємо

(3.7)

де к - коефіцієнт підсилення за напругою.