3.5. Операційні підсилювачі

У діапазоні від 0 до 1 МГц використовують багатокаскадні підсилювачі. Найчастіше вони виконані на інтегральних схемах.

Операційними їх називають тому, що їх використовують для дуже різноманітних операцій: підсилення напруги, струму, для таких математичних операцій як інтегрування, диференціювання, додавання, тощо.

Операційні підсилювачі (див.рис.3.5) мають два входи: інвертований (позначений плюсом) і неінвертований вхід (позначений мінусом). Якщо сигнал подається на інвертований вхід, то на виході отримуємо сигнал зсунутий по фазі відносно вхідного на 180° (перевернений).