3.4. Спотворення сигналу

Спотворення сигналу діляться на фазові, частотні й амплітудні.

Фазові спотворення - це результат впливу реактивних елементів підсилювача (конденсатори, котушки індуктивності, трансформатори), реактивний опір яких залежить від частоти

X с =-^-, X ь = со-L,

ю-С

де L - Індуктивність, С -ємність, ю-циклічна частота.

Частотні спотворення пов'язані з різним значенням коефіцієнта підсилення для різних частот. Амплітудні спотворення пов'язані з нелінійностями вольтамперних характеристик ламп або напівпровідникових приладів.

Для боротьби з різними спотвореннями сигналів у підсилювач вводять зворотний зв'язок (рис.3.4). Зворотний зв'язок - це дія вихідного сигналу на вхід пристрою. Розрізняють негативний зворотний зв'язок, що приводить до ослаблення вхідного сигналу і позитивний зворотний зв'язок, що приводить до підсилення вхідного сигналу. Таким чином негативний зворотний зв'язок зменшує, а позитивний-збільшує коефіцієнт підсилення підсилювача. Кількісною характеристикою зворотного зв'язку є коефіцієнт передачі Ь = Ь(ю), він характеризує, яка частина вихідної напруги ивих подається на вхід:

Ь = и 33 , де изз - напруга зворотного зв'язку.