3.3.2. Характеристики підсилювачів

1. Діапазон частот, що підсилюється - це область частот, у межах якої коефіцієнт підсилення знаходиться в межах технічних умов відхилення коефіцієнта підсилення від максимального значення - 12%-40%.

2. Коефіцієнт корисної дії - це відношення вихідної потужності до загальної

потужності, що споживається 77 = рза

3. Номінальна напруга - це та максимальна вихідна напруга, що забезпечує підсилювач в рамках заданого спотворення сигналу.

4. Амплітудна характеристика - це залежність напруги на виході від напруги на вході (приведена на рис.3.3а).

5. Частотна характеристика - залежність коефіцієнта підсилення від частоти приведена на рис.З.Зб.