3.3.1 Параметри підсилювачів

1 .Коефіцієнт підсилення за напругою К и — це відношення амплітуд зміннихскладових напруги сигналу на виході і на вході: К и

и

2. Коефіцієнт підсилення за струмом К І - це відношення амплітуд змінних складових струму на виході і на вході: К І =.

3.Коефіцієнт підсилення за потужністю К - це відношення амплітуд змінних

складових потужності на виході і на вході: К

Часто   користуються   коефіцієнтом   підсилення   в логарифмічному масштабі:

Для досягнення необхідного коефіцієнта підсилення часто використовують багатокаскадні підсилювачі. Коефіцієнт підсилення підсилювача, що містить N каскадів визначається добутком коефіцієнтів підсилення окремих каскадів

К = К} ■ К2 ■ К

К

N

(3.2)