3.1. Підсилювачі на електровакуумних тріодах

Підсилювачі - це пристрої, що призначені для підсилення електричних сигналів при припустимому рівні спотворення їх форми, частоти.

На рис.3.1.а) приведено схему найпростішого підсилювача на тріоді. При відсутності змінного  вхідного  сигналу   иех   в  анодному колі циркулює

постійний струм І а 0 (струм спокою), що зменшує напругу на аноді на І а0 Р а ,

тобто и а = Е а -1 а 0 Р а. Коли на вхід подається змінний сигнал и ех, в

анодному колі з'являється змінна складова  і аз  анодного струму  і а. Врезультаті струм в анодному колі і а = І а 0 + і а 3. Оскільки роздільний конденсатор С не пропускає постійну складову, на виході підсилювача отримуємо змінну складову анодної напруги V вих = і а 3 Я а. Напруги Vвх і Vвих (рис.З.І.б) знаходяться в протифазі.