2.3.3. Параметри транзисторів

1. Коефіцієнт підсилення за струмом показує, на скільки мА змінюється вихідний струм при зміні вхідного струму на 1 мА при сталій напрузі на виході. Для транзистора, увімкнутого за схемою з спільною базою,

коефіцієнт підсилення за струмом a = -AI^ при U к б = const,

AI eux=AI к , AI eX=AI е , AU euX=AU кб .

2. Коефіцієнт підсилення за струмом для транзистора, увімкнутого за схемою з спільним емітером

b = AA-^ при U к е = const.

A I б      к. е

Враховуючи, що АІ к =АІ е - АІ б отримуємо ( =--.

При малих змінах струмів і напруг транзистор характеризують іі-параметрами .

Якщо розглядати транзистор, увімкнений зі схемою з спільним емітером як активний чотириполюсник, то И - параметри для нього визначаються за вхідними і вихідними струмами і напругами наступним чином.

1. Вхідний опір  И 2 2 е  - відношення зміни напруги на вході до

викликаної нею зміни вхідного струму И11 е = А ибе при Аи ке = 0.

А 1 б

2. Коефіцієнт зворотного зв'язку за напругою И22е - відношення

приросту вхідної напруги до викликаної нею зміни напруги на виході при розімкнутому вхідному колі

Аи б е

И 12е =-Г77^ при 1 б = 0 .

Аи к е

3. Коефіцієнт підсилення за струмом - це відношення приросту вихідного струму до приросту струму на вході при короткому замиканні вихідного кола

И 21 е =А1ГК- при Аи к е = 0 .

АІ б

4.Вихідна провідність-відношення зміни вихідного струму до зміни напруги на виході в режимі холостого ходу на вході

И 2 2 е =АЦ^      при І б = 0 .

ке

Гранично припустимий режим роботи транзистора характеризується наступними основними параметрами:

1. Максимально    припустимими    напругами    на    емітерному і колекторному переходах ие і и к, перевищення яких приводить до пробою

переходів;

2. Максимально припустимими струмами емітера і колектора Іе і І к -перевищення приводить до теплового пробою;

3. Максимально   припустимою   потужністю   Р макс,   що розсіює транзистор (в основному на колекторному переході);

4. Граничною частотою підсилення, при якій значення коефіцієнта підсилення а зменшується в л/2 разів порівняно з а на низьких частотах;

5. Граничною частотою - частотою, при якій коефіцієнт підсилення зменшується до 1.

6. Коефіцієнтом шуму ¥ш, що показує в скільки разів потужність шуму в

колі навантаження реального транзистора більше потужності шуму на виході ідеального транзистора, еквівалентного за всіма іншими параметрами реальному приладу.