2.3.1. Класифікація транзисторів

Класифікацію транзисторів виконують:

1) за їх функціональним призначенням (підсилювальні, імпульсні, мало-шумні, високовольтні, потужні і т.д.);

2) за напівпровідниковим матеріалом ( кремнієві, германієві);

3) за потужністю ( малої потужності - до 0,3 Вт, середньої потужності - від 0,3 до 1,5 Вт, великої потужності - більше 1,5 Вт) ;

4) за частотою ( низької частоти - до 3 Мгц, середньої частоти - 3-30Мгц, високої частоти - 30-300 Мгц, надвисокої частоти (НВЧ )більше 300 Мгц.

Існує три основні схеми ввімкнення транзистора в електричне коло: з спільним емітером, із спільною базою і спільним колектором. Схема ввімкнення транзистора в електричне коло з спільним емітером показана на рис.2.13.