2.2.2. Випрямлення змінної напруги

Прості   схеми   для   випрямлення   змінної   напруги   зображені на

При двопівперіодному випрямленні (рис.2.11) через опір Я протікає струм як при позитивному (через діоди Вг і В2) так і при негативному

півперіоді (через діоди В2 і В3).Додаткове згладжування вихідної напруги

забезпечує конденсатор С.