Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.В. Коваленко, І.Л.Скуріхін

 

Конспект лекцій з курсу Механічне обладнання транспортних засобів – Коваленко А В, Скуріхін І Л

 

(для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092 201 - "Електричні системи і комплекси транспортних засобів")

Харків -ХНАМГ - 2008

Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092201 - "Елект­ричні системи і комплекси транспортних засобів"). /Авт.: А.В. Коваленко, І.Л. Скуріхін. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 123 с.

Автори:       доц., к.т.н. А.В. Коваленко, доц., к.т.н. І.Л. Скуріхін

Рецензент: професор, д.т.н. В.П. Шпачук

Рекомендовано кафедрою електричного транспорту, протокол №2 від 07.09.2007 р.

©   ХНАМГ, Коваленко А.В., Скуріхін І.Л.