ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета вивчення теми

Розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі госпо­дарської діяльності та структуру системи обліку в Україні; визначити користувачів облікової інформації, сферу дії управлінського обліку. Вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів цього виду обліку, які в сукупності складають його метод; визначити принципи управлінського обліку. Провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з виокремленням схожих і відмінних рис.

План

1.1 Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства.

1.2 Інструментарій управлінського обліку.

1.3 Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.

1.4. Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві.

1.5 Типи організації управлінського обліку в системі рахунків.