Додаток А

Крок 1. Складання бюджету продаж

 

 

 

Найменування виробів

2008 р. (факт)

Місяці

2009 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Заплановані продажі (од.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

170 000

10 000

9 000

12 000

15 000

16 000

16 000

18 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

196 000

- пневмоінструмент

10 000

500

2 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

17 000

- рукави

270,000

18,000

17,000

13,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

138,000

Ціна за одиницю, (грн./од.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

120,0

170,0

173,0

176,0

180,0

184,0

188,0

192,0

196,0

200,0

204,0

208,0

212,0

190,0

- пневмоінструмент

200,0

250,0

255,0

260,0

265,0

270,0

275,0

281,0

287,0

293,0

299,0

305,0

311,0

279,0

- рукави

30,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

56,0

Заплановані продажі (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

20 400

1 700

1 557

2 112

2 700

2 944

3 008

3 456

3 920

4 000

4 080

4 160

4 240

37 877

- пневмоінструмент

2 000

125

510

260

398

405

413

422

431

440

449

458

467

4 778

- рукави

8 100

900

867

676

530

540

550

560

570

580

590

600

610

7 573

Всього продажі, (тис. грн.)

30 500

2 725

2 934

3 048

3 628

3 889

3 971

4 438

4 921

5 020

5 119

5 218

5 317

50 228

* Ціна на вироби планується з урахуванням очікуваної інфляції' (2 % у місяць )

Крок 2. Складання графіка надходжень грошових коштів від продажу продукції'

 

 

 

Найменування

2008 р. (факт)

Місяці

2009 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Залишок дебіторської заборгованості   на кінець періоду (тис. грн.)*

6 300,0

5 907,0

5 898,0

6 156,0

6 442,0

6 767,0

7 058,0

7 596,0

8 226,0

8 613,0

8 948,0

9 288,0

9 633,0

9 633,0

Сума заборгованості в поточному періоді (тис. грн.)**

 

2 300,0

700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу кожного місяця (тис. грн.):***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

818,0

1 363,0

408,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 590,0

лютий

 

 

880,0

1 467,0

440,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2 787,0

березень

 

 

 

914,0

1 814,0

583,0

 

 

 

 

 

 

 

3 311,0

квітень

 

 

 

 

1 088,0

1 814,0

544,0

 

 

 

 

 

 

3 446,0

травень

 

 

 

 

 

1 167,0

1 945,0

583,0

 

 

 

 

 

3 695,0

червень

 

 

 

 

 

 

1 191,0

1 986,0

596,0

 

 

 

 

3 773,0

липень

 

 

 

 

 

 

 

1 331,0

2 219,0

666,0

 

 

 

4 216,0

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

1 476,0

2 461,0

738,0

 

 

4 675,0

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 506,0

2 510,0

753,0

 

4 769,0

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 536,0

2 560,0

768,0

4 864,0

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 565,0

2 609,0

4 174,0

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 595,0

1 595,0

Всього продажів (тис. грн.)

28 200,0

3 118,0

2 943,0

2 790,0

3 342,0

3 564,0

3 680,0

3 900,0

4 291,0

4 633,0

4 784,0

4 878,0

4 972,0

46 895,0

* Залишок дебіторської заборгованості на кінець року з урахуванням безнадійних боргів і перехідних залишків

попереднього року;

** Із залишку дебіторської заборгованості 2008 р. (6 300,0 тис. грн..) очікується доотримання 2 300 тис. грн. в січні й 700 тис.грн. - в лютому;

*** 30 % продажу оплачуються в тому ж місяці, 50 і 15 % продажу оплачуються в наступних місяцях, що залишилися 5 % є безнадійними після позовної давності.

Крок 3. Складання бюджету виробництва продукції

 

 

 

Найменування виробів

2GGB р. (факт)

Місяці

2GG9 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Заплановані продажі (од.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

17G GGG

1G GGG

9 GGG

12 GGG

15 GGG

16 GGG

16 GGG

1В GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

196 GGG

- пневмоінструмент

1G GGG

5GG

2 GGG

1 GGG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

17 GGG

- рукави

27G,GGG

1B,GGG

17,GGG

13,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

1G,GGG

13B,GGG

плюс

Запас готової продукції на кінець періоду, який бажає мати підприємство (од.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

9GG

1 2GG

1 5GG

1 6GG

1 6GG

1 BGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

 

- пневмоінструмент

 

2GG

1GG

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

 

- рукави

 

1 7GG

1 3GG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

 

мінус

Запланований запас продукції на початок періоду (од.)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- электроинструмент

 

1 GGG

9GG

1 2GG

1 5GG

1 6GG

1 6GG

1 BGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

 

- пневмоінструмент

 

5G

2GG

1GG

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

 

- рукави

 

1,BGG

1 7GG

1 3GG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

 

Кількість одиниць продукції, що повинна бути виготовлена (од.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

9 9GG

9 3GG

12 3GG

15 1GG

16 GGG

16 2GG

1B 2GG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

197 GGG

- пневмоінструмент

 

65G

1 9GG

1 G5G

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

17 1GG

- рукави

 

17 9GG

16 6GG

12 7GG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

137 2GG

* Запас готової продукції на кінець періоду складає 10% від продажу наступного місяця ** Запас готової продукції на початок періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього періоду

Крок 4. Складання бюджету прямих витрат на матеріали

Продовження додатку А

 

 

 

Найменування виробів

2GGB р. (факт)

Місяці

2GG9 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Кількість одиниць продукції, що повинна бути виготовлена (од.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

9 9GG

9 3GG

12 3GG

15 1GG

16 GGG

16 2GG

1B 2GG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

197 GGG

- пневмоінструмент

 

65G

1 9GG

1 G5G

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

17 1GG

- рукави

 

17 9GG

16 6GG

12 7GG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

137 2GG

Прямі витрати на матеріали на одиницю виробу (грн. ./од.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

74,G

75,G

77,G

79,G

B1,G

B3,G

B5,G

B7,G

B9,G

91,G

93,G

95,G

 

- пневмоінструмент

 

4G,G

41,G

42,G

43,G

44,G

45,G

46,G

47,G

4B,G

49,G

5G,G

51,G

 

- рукави

 

2B,G

29,G

3G,G

31,G

32,G

33,G

34,G

35,G

36,G

37,G

3B,G

39,G

 

Всього прямі витрати на матеріали (тис. грн.)

14 255,0

1 260,0

1 257,0

1 372,0

1 567,0

1 682,0

1 742,0

1 956,0

2 161,0

2 212,0

2 264,0

2 315,0

2 367,0

22 155,0

плюс

Запас матеріалів на кінець періоду, який бажає мати підприємство (тис.грн.)**

696,G

5G3,G

549,G

627,G

673,G

697,G

7B2,G

B64,G

BB5,G

9G6,G

926,G

947,G

947,G

947,G

мінус

Запас матеріалів на початок періоду (тис. грн.)***

534,G

5G4,G

5G3,G

549,G

627,G

673,G

697,G

7B2,G

B64,G

BB5,G

9G6,G

926,G

947,G

 

Всього сума витрат на закупівлю матеріалів (тис.грн.)

14 417,0

1 259,0

1 303,0

1 450,0

1 613,0

1 706,0

1 827,0

2 038,0

2 182,0

2 233,0

2 284,0

2 336,0

2 367,0

22 598,0

G

* Прямі матеріали на одиницю продукції взяті з калькуляцій на вироби, з урахуванням очікуваної інфляції (2% в місяць)

** Запаси матеріалів на кінець періоду складають 40 % від потреби в матеріалах наступного місяця *** Запас матеріалів на початок періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього періоду

Крок 5. Складання графіку оплати за придбання матеріалів

 

 

2008 р. (факт)

Місяці

 

Найменування

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

2009 р.

Залишок кредиторської

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованості на кінець

1 000,0

929,0

950,0

1 023,0

1 104,0

1 150,0

1 210,0

1 315,0

1 387,0

1 412,0

1 437,0

1 463,0

1 478,0

1 478,0

періоду (тис. грн.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення в поточному

700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

періоді (тис. грн)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати по закупках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріалів кожного місяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.):***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

630,0

630,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 260,0

лютий

 

 

652,0

652,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 304,0

березень

 

 

 

725,0

725,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1 450,0

квітень

 

 

 

 

807,0

807,0

 

 

 

 

 

 

 

1 614,0

травень

 

 

 

 

 

853,0

853,0

 

 

 

 

 

 

1 706,0

червень

 

 

 

 

 

 

914,0

914,0

 

 

 

 

 

1 828,0

липень

 

 

 

 

 

 

 

1 019,0

1 019,0

 

 

 

 

2 038,0

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

1 091,0

1 091,0

 

 

 

2 182,0

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 117,0

1 117,0

 

 

2 234,0

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 142,0

1 142,0

 

2 284,0

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 168,0

1 168,0

2 336,0

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 184,0

1 184,0

Всього продажів, (тис. грн.)

13 417,0

1 330,0

1 282,0

1 377,0

1 532,0

1 660,0

1 767,0

1 933,0

2 110,0

2 208,0

2 259,0

2 310,0

2 352,0

22 120,0

* Залишок кредиторської заборгованості за матеріали на кінець періоду

** Залишок кредиторської заборгованості 2008 р. в сумі 700 тис.грн підлягає погашенню у січні 2009 р. *** 50 % придбаних матеріалів оплачуються в тому ж місяці, інші 50 % в наступному місяці

Крок 6. Складання бюджету витрат на оплату праці

 

 

 

Найменування виробів

2GG8 р. (факт)

Місяці

2GG9 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Кількість одиниць продукції, що повинна бути виготовлена (од.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

9 9GG

9 3GG

12 3GG

15 1GG

16 GGG

16 2GG

18 2GG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

2G GGG

197 GGG

- пневмоінструмент

 

65G

1 9GG

1 G5G

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

1 5GG

17 1GG

- рукави

 

17 9GG

16 6GG

12 7GG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

1G GGG

137 2GG

Прямі витрати на оплату праці на одиницю виробу (год./од.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

 

- пневмоінструмент

 

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

5,G

 

- рукави

 

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

G,3

 

Всього прямі витрати на оплату праці (тис. час), в т.ч.

 

58,0

61,0

71,0

86,0

91,0

92,0

102,0

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

1 116,0

- электрошструмент

 

49,5

46,5

61,5

75,5

8G

81

91

1GG

1GG

1GG

1GG

1GG

985,GG

- пневмоінструмент

 

3,25

9,5

5,25

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

85,5G

- рукави

 

5,37

4,98

3,81

3,G

3,G

3,G

3,G

3,G

3,G

3,G

3,G

3,G

41,16

Погодинна тарифна ставка (грн./год.).

 

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

4,G

 

Прямі витрати на оплату праці (тис. грн.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

198,G

186,G

246,G

3G2,G

32G,G

324,G

364,G

4GG,G

4GG,G

4GG,G

4GG,G

4GG,G

394G,G

- пневмоінструмент

 

13,G

38,G

21,G

3G,G

3G,G

3G,G

3G,G

3G,G

3G,G

3G,G

3G,G

3G,G

342,G

- рукави

 

21,5

19,9

15,2

12,G

12,G

12,G

12,G

12,G

12,G

12,G

12,G

12,G

164,6

Всього сума витрат на оплату праці (тис.грн.)

2 943,0

232,5

243,9

282,2

344,0

362,0

366,0

406,0

442,0

442,0

442,0

442,0

442,0

4 446,64

Крок 7. Складання графіку погашення заборгованості з оплати праці

 

 

2008 р. (факт)

Місяці

 

Найменування

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

2009 р.

Залишок кредиторської

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованості з оплати праці

200,0

116,24

116,24

121,96

141,12

172,0

181,0

183,0

203,0

221,0

221,0

221,0

221,0

221,0

на кінець періоду (тис. грн.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення в поточному

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

періоді (тис. грн)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати з оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кожного місяця (тис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.):***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

116,24

116,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232,48

лютий

 

 

121,96

121,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243,92

березень

 

 

 

141,12

141,12

 

 

 

 

 

 

 

 

282,24

квітень

 

 

 

 

172,0

172,0

 

 

 

 

 

 

 

344,0

травень

 

 

 

 

 

181,0

181,0

 

 

 

 

 

 

362,0

червень

 

 

 

 

 

 

183,0

183,0

 

 

 

 

 

366,0

липень

 

 

 

 

 

 

 

203,0

203,0

 

 

 

 

406,0

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

221,0

221,0

 

 

 

442,0

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221,0

221,0

 

 

442,0

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221,0

221,0

 

442,0

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221,0

221,0

442,0

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221,0

221,0

Всього продажів, (тис. грн.)

2 843,0

316,24

238,2

263,08

313,1

353,0

364,0

386,0

424,0

442,0

442,0

442,0

442,0

3993,16

* Залишок кредиторської заборгованості з оплати праці на кінець періоду

** Залишок кредиторської заборгованості 2008 р. в сумі 200 тис. грн.. підлягає погашенню в січні 2009 р. *** 50 % зарплати виплачується в тому ж місяці, інші 50 % у наступному місяці.

Крок 8. Складання бюджету загальновиробничих витрат

 

 

 

Найменування виробів

2008 р. (факт)

Місяці

2009 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Заплановані   прямі витрати праці (тис. год).

 

58,0

61,0

71,0

86,0

91,0

92,0

102,0

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

1 116,0

Ставка змінних накладних витрат (грн./год.)

 

1,2

1,202

1,204

1,206

1,208

1,210

1,212

1,214

1,216

1,218

1,220

1,222

 

Всього змінних витрат, що плануються (тис.грн.)

 

358,09

349,91

327,88

334,80

346,13

348,65

373,82

396,48

396,48

396,48

396,48

396,48

4 421,67

плюс

Постійні накладні витрати, що плануються (тис.грн.), в

т.ч.:

 

935,0

898,0

906,0

784,0

782,0

790,0

799,0

808,0

827,0

976,0

985,0

1 044,0

10 534,0

амортизація

2 100,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

3 000,0

непрямі матеріали

 

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

1 092,0

енергетичні ресурси

 

280,0

235,0

235,0

105,0

95,0

95,0

95,0

95,0

105,0

245,0

245,0

295,0

2 125,0

зарплата іншого виробничого персоналу з нарахуваннями

 

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

786,0

утримання та ремонт устаткування

 

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

77,0

79,0

81,0

83,0

85,0

87,0

927,0

поточний ремонт основних невиробничих фондів

 

140,0

143,0

146,0

149,0

152,0

155,0

158,0

161,0

164,0

167,0

170,0

173,0

1 878,0

інші постійні накладні витрати

 

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

726,0

Всього загальновиробничих витрат (тис. грн.)

7 500,0

1 293,1

1 247,9

1 233,9

1 118,8

1 128,1

1 138,7

1 172,8

1 204,5

1 223,5

1 372,5

1 381,5

1 440,5

14 955,7

Мінус

Амортизація (тис. грн.)

 

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

3 000,0

Всього виплати грошових коштів по

загальновиробничих витратах (тис. грн.)

5 400,0

1 043,1

997,9

983,9

868,8

878,1

888,7

922,8

954,5

973,5

1 122,5

1 131,5

1 190,5

11 955,7

Крок 9. Розрахунок собівартості виробництва одиниці виробу

 

 

 

Найменування витрат

2008 р. (факт)

ср. знач.

Місяці

2009 р. (план)

ср.знач

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Розрахунок собівартості виробництва електроінструменту

Прямі матеріальні витрати (грн.)

 

74,0

75,0

77,0

79,0

81,0

83,0

85,0

87,0

89,0

91,0

93,0

95,0

 

Прямі витрати  на оплату праці (грн.)

 

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Загальновиробничі витрати, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінні накладні витрати, що плануються   на одиницю виробу (грн)

 

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

 

Постійні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)*

 

0,0329

0,0323

0,0348

0,0295

0,0284

0,0285

0,0269

0,0257

0,0263

0,0310

0,0313

0,0331

 

Всього собівартість одиниці виробу, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- з  повним розподілом витрат, (грн.)

105,3

100,14

101,14

103,14

105,14

107,14

109,14

111,14

113,14

115,14

117,14

119,14

121,14

110,22

- директ-костінг (грн.)

104,2

100,11

101,11

103,11

105,11

107,11

109,11

111,11

113,11

115,11

117,11

119,11

121,11

110,19

Розрахунок собівартості виробництва пневмоінструменту

Прямі матеріальні витрати (грн.)

 

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

 

Прямі витрати  на оплату праці, (грн.)

 

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Загальновиробничі витрати, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінні накладні витрати, що плануються   на одиницю виробу (грн)

 

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

6,11

 


Постійні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)*

 

G,G329

G,G323

G,G348

G,G29

G,G284

G,G285

G,G27

G,G26

G,G26

G,G31

G,G313

G,G3314

 

Всього собівартість одиниці виробу, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- з  повним розподілом витрат, (грн.)

65,6

66,14

67,14

68,14

69,14

70,14

71,14

72,1

73,1

74,1

75,14

76,14

77,143

71,64

- директ-костінг (грн.)

63,2

66,11

67,11

68,11

69,11

70,11

71,11

72,1

73,1

74,1

75,11

76,11

77,11

71,61

Розрахунок собівартості виробництва рукавів

Прямі матеріальні витрати (грн.)

 

28,G

29,G

3G,G

31,G

32,G

33,G

34,G

35,G

36,G

37,G

38,G

39,G

 

Прямі витрати  на оплату праці (грн.)

 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Загальновиробничі витрати, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінні накладні витрати, що плануються   на одиницю виробу (грн)

 

G,3666

G,3666

G,3666

G,367

G,3666

G,3666

G,367

G,367

G,367

G,3666

G,3666

G,3666

 

Постійні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)*

 

G,G329

G,G323

G,G348

G,G295

G,G284

G,G285

G,G269

G,G257

G,G263

G,G31G

G,G313

G,G331

 

Всього собівартість одиниці виробу, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- з  повним розподілом витрат, (грн.)

27,3

29,599

30,599

31,601

32,596

33,595

34,595

35,594

36,592

37,593

38,598

39,598

40,600

35,097

- директ-костінг, (грн.)

26,7

29,567

30,567

31,567

32,567

33,567

34,567

35,567

36,567

37,567

38,567

39,567

40,567

35,067

* При розподілі постійних загальновиробничих витрат за базу розподілу використовують обсяг виробництва, що планується в наступному році.

Крок 1G. Складання бюджету виробничих запасів

 

 

 

Найменування виробів

2GG8 р. (факт)

Місяці

2GG9 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Запас готової продукції на кінець періоду, який бажає мати підприємство (од.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

9GG

1 2GG

1 5GG

1 6GG

1 6GG

1 8GG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2 GGG

2G 6GG

- пневмоінструмент

 

2GG

1GG

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

15G

1 8GG

- рукави

 

1 7GG

1 3GG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

1 GGG

13 GGG

Виробнича собівартість одиниці виробу за методом повного розподілу витрат (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

1GG, 14

1G1,14

1G3,14

1G5,14

1G7,14

1G9,14

111,14

113,14

115,14

117,14

119,14

121,14

11G,22

- пневмоінструмент

 

66,14

67,14

68,14

69,14

7G,14

71,14

72,1

73,1

74,1

75,14

76,14

77,143

71,64

- рукави

 

29,599

3G,599

31,6G1

32,596

33,595

34,595

35,594

36,592

37,593

38,598

39,598

4G,6GG

35,G97

Запас готової продукції на кінець періоду, який бажає мати підприємство (тис.грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- електроінструмент

 

90,13

121,4

154,7

168,2

171,4

196,4

222

226

230

234,3

238,3

242,29

2295,98

- пневмоінструмент

 

13,23

6,714

10,22

10,37

10,52

10,67

10,8

11

11,1

11,27

11,42

11,571

128,90

- рукави

 

50,32

39,78

31,6

32,6

33,6

34,6

35,6

36,6

37,6

38,6

39,6

40,6

451,06

Запас основних матеріалів, (тис. грн..) в т.ч.*

 

5G3,G

549,G

627,G

673,G

697,G

782,G

864,G

885,G

9G6,G

926,G

947,G

947,G

 

- електроинструмент

 

279,G

379,G

477,G

518,G

538,G

619,G

696,G

712,G

728,G

744,G

76G,G

76G,G

76G,G

- пневмоинструмент

 

31,G

18,G

26,G

26,G

27,G

28,G

28,G

29,G

29,G

3G,G

31,G

31,G

31,G

- рукави

 

193,G

152,G

124,G

128,G

132,G

136,G

14G

144,G

148,G

152,G

156,G

156,G

156,G

* Запаси матеріалів на кінець періоду складають 40 % від потреби в матеріалах наступного місяця.

Крок 11. Складання бюджету управлінських витрат

 

 

 

Найменування виробів

2008 р. (факт.)

Місяці

2009 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Об'єм продаж, що планується на бюджетний рік (тис.грн.)

30 500,0

2 725,0

2 934,0

3 048,0

3 628,0

3 889,0

3 971,0

4 438,0

4 921,0

5 020,0

5 119,0

5 218,0

5 317,0

50 228,0

Управлінськи витрати, що плануються на бюджетний рік (тис. грн.), в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- амортизація

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

180,0

-    утримання     будівель та приміщень *

 

50,0

51,0

52,0

53,0

54,1

55,2

56,3

57,4

58,5

59,7

60,9

62,1

670,0

-  заробітна  плата управлінсь­кого та іншого загальнозаводсь­кого персоналу

 

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

660,0

- канцелярські витрати

 

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

73,2

- послуги зв'язку

 

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

146,4

- витрати на відрядження*

 

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

11,4

11,6

11,8

12,0

12,2

133,0

- відсотки за кредити

 

 

 

2,0

11,0

5,0

1,0

 

 

 

 

 

11,86

19,0

- податки, які не включаються у собівартість виробів**

 

90,0

91,8

93,6

95,5

97,4

99,3

101,3

103,3

105,4

107,5

109,7

111,.9

1 207,0

- інші витрати

 

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

446,4

Всього управлінських витрат, (тис.грн.)

 

275,5

278,5

283,5

295,6

292,8

292,0

294,3

297,6

301,0

304,5

308,1

323,6

3547,0

мінус

амортизація (тис. грн.)

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

180,0

Всього  управлінських витрат до сплати, (тис.грн.)

 

260,5

263,5

268,5

280,6

277,8

277,0

279,3

282,6

286,0

289,5

293,1

308,6

3 367,0

* Витрати на утримання будівель і на відрядження прогнозують з урахуванням очікуваної інфляції (2 % у місяці) ** Витрати на сплату податків прогнозують, виходячи із зростанням обсягу продажу.

Крок 12. Складання бюджету комерційних витрат

 

 

 

Найменування виробів

2008 р. (факт.)

Місяці

2009 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Обсяг продажу, що планується на бюджетний рік (тис.грн.

30 500,0

2 725,0

2 934,0

3 048,0

3 628,0

3 889,0

3 971,0

4 438,0

4 921,0

5 020,0

5 119,0

5 218,0

5 317,0

50 228,0

Ставки змінних комерційних витрат на гривню продажу, (%):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- комісійні

 

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

- доставка

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

- преміальні

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

- інші змінні витрати

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Всього      змінні комерційні витрати, що плануються (тис. грн.)

 

125,4

135,0

140,2

166,9

178,9

182,7

204,2

226,4

230,9

235,5

240,0

244,6

2310,5

плюс

Постійні комерційні витрати, що плануються     на бюджетний період, (тис. грн.), в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реклама та просування товару

 

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

30,0

- маркетинг

 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

8,4

- оклади торговельних агентів

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

120,0

- інші постійні витрати

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

60,0

Всього    постійні комерційні витрати, що плануються (тис. грн.)

 

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

218,4

мінус

амортизація (тис. грн.)

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

60,0

Всього комерційних витрат до сплати (тис.грн.)

 

138,6

148,2

153,4

180,1

192,1

195,7

217,4

239,6

244,1

248,7

253,3

257,8

2523,9

Крок 13. Складання бюджету доходів та витрат_

 

 

 

Найменування виробів

2008 р. (факт)

Місяці

2009 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Виручка     від реалізації продукції,    робіт, послуг (тис. грн.)

30 500,0

2 725,0

2 934,0

3 048,0

3 628,0

3 889,0

3 971,0

4 438,0

4 921,0

5 020,0

5 119,0

5 218,0

5 317,0

50 228,0

Виробнича собівартість реалізації продукції методом повного розподілу витрат (тис. грн.)

 

1 564,3

1 576,2

1 741,6

2 017,3

2 155,4

2 220,7

2 486,8

2 738,3

2 789,9

2 841,5

2 893,0

2 944,6

27 969,4

Комерційні витрати (тис. грн.)

 

143,6

153,2

158,4

185,1

197,1

200,9

222,3

244,6

249,1

253,7

258,2

262,8

2 528,9

Адміністративні витрати (тис. грн.)

 

275,5

278,5

281,5

284,6

287,8

291

294,3

297,6

301

304,5

308,1

311,7

3 516,10

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації (тис. грн.)

 

741,71

926,20

866,52

1 141,04

1 248,73

1 258,43

1 434,52

1 640,50

1 680,02

1 719,32

1 758,66

1 797,94

16 213,59

Відсотки до отримання (+), сплати (-), (тис. грн.)

 

 

 

2,0

11,0

5,0

1,0

 

 

 

 

 

11,86

30,86

Інші операційні доходи (+), витрати (-), (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від фінансово-господарської діяльності, (тис. грн.)

 

741,7

926,2

864,5

1 130,0

1 243,7

1 257,4

1 434,5

1 640,5

1 680,0

1 719,3

1 758,7

1 797,9

16 182,7

Інші позареалізацінні доходи (+), витрати (-), (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) звітного періоду (тис. грн.)

 

741,7

926,2

864,5

1 130,0

1 243,7

1 257,4

1 434,5

1 640,5

1 680,0

1 719,3

1 758,7

1 797,9

16 182,7

Податок на прибуток (тис. грн.)*

 

 

 

 

633,1

 

 

907,8

 

 

1188,8

 

 

2729,7

Нерозподілений прибуток, (тис. грн.)

 

741,7

926,2

864,5

496,9

1243,7

1257,4

526,7

1640,5

1680,0

530,6

1 758,7

1 797,9

13 453,1

Нерозподілений прибуток наростаючим підсумком (тис. грн.)

 

741,7

1 667,9

2 532,4

3 029,4

4 273,1

5 530,5

6 057,3

7 697,7

9 377,8

9 908,3

11 667,0

13 453,1

13 453,1

* З метою складання бюджету доходів та витрат податок на прибуток складає 25 % і сплачується один раз за квартал у місяці, що слідує за звітним кварталом.

Крок 14. Складання бюджету руху грошових коштів від операційної діяльності

 

 

 

Найменування виробів

2GG8 р. (факт.)

Місяці

2GG9 р.

січень

лютий

бере­зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере­сень

жовтень

листо­пад

грудень

Залишок грошових коштів     на початок бюджетного періоду (тис. грн.)

3,0

3,0

32,6

45,9

4,96

39,8

242,8

430,2

8,2

288,5

767,9

1,5

449,7

882,7

Надходження грошових коштів від реалізації продукції (тис. грн.)

Виручка від реалізації продук-ції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- від реалізації поточного періоду

 

818,G

88G,G

914,G

1 G88,G

1 167,G

1 191,G

1 331,G

1 476,G

1 5G6,G

1 536,G

1 565,G

1 595,G

15 G67,G

-         від реалізації попереднього періоду

 

2 3GG,G

2 G63,G

1 876,G

2 254,G

2 397,G

2 489,G

2 569,G

2 815,G

3 127,G

3 248,G

3 313,G

3 377,G

31 828,G

Аванси, які було отримано від покупців (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього надійшло грошових коштів (тис. грн.)

 

3 118,0

2 943,0

2 790,0

3 342,0

3 564,0

3 680,0

3 900,0

4 291,0

4 633,0

4 784,0

4 878,0

4 972,0

46 895,0

Всього грошових коштів (тис. грн.)

 

3 121,0

2 975,6

2 835,9

3 347,0

3 603,8

3 922,8

4 330,2

4 299,2

4 921,5

5 551,9

4 879,5

5 421,7

49 209,9

Сплата грошових коштів при операційної діяльності (тис. грн.)

- прямі матеріали

 

1 33G,G

1 282,G

1 377,G

1 532,G

1 66G,G

1 767,G

1 933,G

2 11G,G

2 2G8,G

2 259,G

2 31G,G

2 352,G

22 12G,G

-    прямі    витрати з оплати праці

 

316,2

238,2

263,1

313,1

353,G

364,G

386,G

424,G

442,G

442,G

442,G

442,G

4425,6

- загальновиробничі

 

1 G43,1

997,9

983,9

868,8

878,1

888,7

922,8

954,5

973,5

1 122,5

1 131,5

1 19G,5

11 955,7

- ромерційні витрати

 

138,6

148,2

153,4

18G,1

192,1

195,9

217,4

239,6

244,1

248,7

253,2

257,8

2 523,9


- управлінські витрати

 

260,5

263,5

268,5

280,6

277,8

277,0

279,3

282,6

286,0

289,5

293,1

308,6

3367,0

- податок на прибуток

 

 

 

 

632,6

 

 

903,6

 

 

1188,8

 

 

2 724,9

- інші виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього сплати грошових коштів, (тис. грн.)

 

3 088,4

2 929,8

3 045,9

3 807,2

3 360,99

3 492,57

4 642,00

4 010,67

4 153,62

5 550,43

4 429,83

4 550,84

47 117,09

Надлишок (дефіцит) грошових коштів (тис.грн.)*

 

32,61

45,85

-210,04

-460,24