Тема 9. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

Мета вивчення теми

Формування системи теоретичних знань щодо суті, мети, завдань, значення обліку витрат і доходів у системі бюджетування та набуття практичних навичок з формування інформаційного забезпечення, необхідного для розробки різних видів бюджетів.

План

9.1 Планування    господарської    діяльності    як    одна    з функцій управлінського обліку.

9.2 Сутність   бюджетування   і   види   бюджетів   (кошторисів), що складаються на підприємстві.

9.3 Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових.