8.4. Класифікація центрів відповідальності за функціональною ознакою

За цією ознакою розрізняють основні й обслуговуючі (допоміжні) центри відповідальності.

Основні центри відповідальності безпосередньо виготовляють продукцію, виконують роботи, надають послуги споживачам. їх витрати прямо відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг. Прикладами таких центрів можуть бути: виробничі підрозділи, цехи, відділи збуту, адміністрація.

Обслуговуючі центри відповідальності беруть участь у виробництві побічно, надаючи послуги, виконуючи роботи або виготовляючи продукцію, призначену не для споживача, а для основних центрів відповідальності.

Витрати обслуговуючих центрів відповідальності неможливо безпосередньо віднести на собівартість, тому їх спочатку розподіляють за основними центрами, а вже потім у складі сумарних витрат основних центрів включають у собівартість. Прикладами обслуговуючих центрів можуть бути транспортні, ремонтні, електричні цехи.

1. У чому полягає необхідність децентралізації управління ?

2. Які види центрів відповідальності Вам відомі?

3. Як здійснюється організація обліку за центрами відповідальності?

4. Які основні підходи до оцінювання діяльності центрів відповідальності?

5. Які показники використовують для оцінки діяльності центрів відповідальності ?

6. Які Вам відомі ознаки групування витрат за центрами відповідальності?

7. Наведіть показники, які використовують для оцінки центрів прибутку.

8. Наведіть показники, які використовують для оцінки центрів витрат.

9. У чому полягає суть та значення обліку за сегментами діяльності?

10. Які принципи класифікації витрат характерні для центрів відповідальності ?

11. Групування витрат за сегментами діяльності. У чому їх суть ?

12. Які основні показники входять до складу звітів центрів відповідальності ?

13. Звіт центру відповідальності: основні показники та порядок складання.

14. Які Вам відомі якісні показники, що використовують для оцінки ефективності діяльності центрів відповідальності ?

15. Наведіть вартісні економічні показники, що використовують для оцінки ефективності діяльності центрів відповідальності.