8.1. Поняття і принципи виділення відповідальності

Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, доходів і засоби, що інвестуються в цей сегмент бізнесу.

Організація обліку за центрами відповідальності дозволяє:

— використовувати специфічні методи управління витратами з урахуванням особливостей діяльності кожного підрозділу підприємства;

— пов'язати управління витратами з організаційною структурою підприємства;

— децентралізувати управління витратами;

— спостерігати за формуванням витрат на всіх рівнях управління;

— встановити відповідальних за виникнення витрат, виручки (доходу) і прибутку;

— підвищити економічну ефективність господарювання.

Характерні особливості системи обліку витрат за центрами відповідальності полягають в наступному:

— визначення галузі повноважень і відповідальності кожного менеджера (керівника), тобто він відповідає тільки за ті показники, які може контролювати;

— персоналізація документів внутрішньої звітності, тобто встановлення відповідальних за заповнення і надання вищому керівництву звітності, що характеризує результати роботи центру відповідальності;

— участь менеджерів центрів відповідальності в підготовці звітів за минулий період і плануванні діяльності на майбутній період.

Вибір способу розподілу підприємства на центри відповідальності визначається специфікою діяльності окремого підприємства, але при цьому повинні враховуватися такі принципи:

— у кожному центрі повинні бути виділені показник для вимірювання обсягу його діяльності і база для розподілу витрат;

— на чолі кожного центру повинна бути відповідальна особа — менеджер (керівник);

— необхідно чітко визначити сферу повноважень і відповідальності менеджера (керівника) кожного центру відповідальності;

— ступінь децентралізації повинен бути достатнім для аналізу, але не надмірним, щоб ведення обліку не було занадто трудомістким;

— бажано, щоб для будь-якого виду витрат підприємства існував такий центр витрат, для якого ці витрати були б прямими;

— оскільки розподіл підприємства на центри відповідальності дуже впливає на мотивацію керівників відповідних центрів, необхідно враховувати соціально-психологічні чинники.