Тема 8. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Мета вивчення теми

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо обліку витрат і доходів за центрами відповідальності. Проаналізувати сутність системи обліку витрат і доходів за центрами відповідальності як одного із способів організації управлінського обліку на підприємствах

План

8.1 Поняття і принципи виділення відповідальності

8.2 Основні принципи встановлення відповідальності менеджерів (керівників) центрів.

8.3. Класифікація центрів відповідальності

8.4 Класифікація центрів відповідальності за функціональною ознакою