7.2. Характеристика та порядок формування релевантної та нерелевантної інформації

Релевантность інформації - ступінь впливу інформації на прийняття рішень.

Інформація може бути релевантною для прогнозування майбутніх дій (наприклад, прогнозування фінансових результатів у майбутньому) або релевантною для підтвердження фактів минулих років (наприклад, при визначенні фінансових результатів минулих періодів).

Параметри оцінки релевантности

 

 

 

 

 

 

 

 

Неточна Інформація вводить в оману, тому не може бути використана для прийняття рішень

 

Навіть точна інформація, але яка на­дійшла з запізненням, малопридатна для ггриЙняття рішень

 

Технічні прийоми створення інформації' управлінського обліку не повинні кон­фліктувати між собою

 

Розробники управлінських систем по­винні надавати менеджерам можливість гнучкого використання інформації

Релевантними є витрати та доходи, які змінюються внаслідок прийнятого рішення. Витрати та доходи, що мали місце в минулому періоді, не можуть бути змінені. Отже, релевантними є тільки майбутні витрати та доходи, які різні для альтернативних рішень. Як наслідок прийнятого рішення, витрати і доходи завжди впливають на грошові потоки.

Однак неможливо ототожнювати майбутні витрати (доходи) з релевантними витратами (доходами), або минулі витрати (доходи) з нерелевантними витратами (доходами).